Betaling

Det koster 1700 kr. at deltage på skaklejren og tilmelding er først gyldig, når betaling er modtaget og registreret.
Deadline for tilmelding og betaling er 15. juni 2017.
Dog anbefaler vi pga. den store tilslutning til lejren at betale straks – benyt evt. straks/ekspres-overførsel fra banken.

Der gives søskenderabat, således at nr. 2 sparer 300 kr., nr. 3 sparer 600 kr.

Ved annullering af deltagelse efter d. 1. april  fratrækkes 200 kr. i gebyr.
Ved annullering af deltagelse efter d. 15. juni fratrækkes halvdelen af beløbet i gebyr.
Ved annullering af deltagelse efter d.  26. juni fratrækkes hele beløbet i gebyr.

Skaklejren har plads til max. 120 deltagere. Herefter er det muligt at komme på en venteliste.

Betalingen klares ved at lave en overførsel til følgende kontonr.:

Reg.nr.   : 5966
Kontonr.: 0008019082

HUSK at skrive deltagernavn på!

Vær opmærksom på, at det er muligt at lave straks/ekspres-overførsel via banken, så beløbet er til rådighed på lejrens konto i løbet af få minutter.

Guldsponsor

Sølvsponsor