Betaling

Det koster 1600,- kr. at deltage på skaklejren og tilmelding er først gyldig, når betaling har fundet sted.
Deadline for tilmelding og betaling er 15. juni 2015.

Tilmelder og betaler du før d. 1. april 2015 koster det 1500,- kr. at deltage. Herved sparer du 100 kr. ved at tilmelde og betale tidligt!

Der gives søskenderabat, således at nr. 2 sparer 200 kr., nr. 3 sparer 300 kr. og så fremdeles.

Ved annullering af deltagelse efter d. 15. juni fratrækkes der 200 kr. i gebyr.

Skaklejren har plads til 110 deltagere. Herefter er det muligt at komme på en venteliste.

Betalingen klares ved at lave en overførsel til følgende kontonr.:

Reg.nr.   : 5966
Kontonr.: 0008019082

HUSK at skrive deltagernavn på!

Guldsponsor

Sølvsponsor